Annonse


DT: begrenset oppdatering

Vi beklager overfor våre lesere og annonsører at vi ennå ikke kan oppdatere Dagens Telecom fredag. Dette skyldes forhold vi ikke rår over.
Så snart linjekapasiteten har stabilisert seg og World Wide Wait går over til å være World Wide Web, vil vi igjen være de som bringer de ferskeste IT-nyhetene.