Annonse


QuickMail Express:

Man kan nå laste ned freeware-versjonen, QuickMail Express, fra CE Softwares web-sider (http://www.cesoft.com), mens den vanlige versjonen (QuickMail Pro) fortsatt er et kommersielt produkt. Målet er å få QuickMail etablert også i Internett-sammenheng, hvor Eudora Light hittil har vært den dominerende e-post-pakken i www-sammenheng.
I QuickMail Express finner man blant annet muligheten til å styre post fra ett skjermvindu med inn-kurv, utkurv, avsendte meldinger og personlige foldere. Meldnger behandles i bakgrunnen, og det blir automatisk laget logg over sendte og mottate meldnger. Vedlegg tilpasses automatisk mottakerens maskinvareplattform, man får melding når det kommer post, og man kan prioritere (filtrere) meldinger i fem nivåer.

Annonse