Annonse


Organizer blir Web-basert

Organizer PIM (Personal Information Manager) har lenge vært et av de mest populære kalenderprogrammene i PC-versjon. De siste årene har programmet vært en del av Lotus SmartSuite, og det er også her vi finner Organizer 97 når denne programpakken er klar i løpet av vinteren.
Men allerede før SmartSuite 97 er på markedet, har Lotus gjort ferdig modulen som gjør at man nå også kan dele Organizer-baserte kalenderfiler over nettet, ved hjelp av vanlige Web-lesere. Det dreier seg om Organizer 97 Web calender, som er en Common Gateway Interface (CGI) applikasjon som installeres på et selskaps Web-server eller hos en hjemmebrukers aksesstilbyder. Deretter kan brukerne lagre sine Organizer 97-filer (.OR3) på denne serveren, og få tilgang til dem via Web. Man kan skape, redigere og slette avtaler og oppgaver, og man kan se på sine avtaler pr. dag, uke eller måned. Man kan også la flere brukere få adgang til filene, slik at man kan organisere avtaleboken selv om man er borte fra kontoret. Organizer 97 Web calendar vil være tilgjengelig på hjemmesiden til Lotus i november.