Annonse


Ny versjon av Eudora

Forbedret filtering av meldingene, muligheten for ekstramoduler (plug-in) og støtte for flere e-post-kontoer er noen av nyhetene i Eudora 3.0, den siste versjonen av et program som i sin tid dominerte WWW-miljøene, men som i dag er kommet noe i bakgrunnen i forhold til e-post-løsningene som følger med de forskjellige nettlosene på markedet.

Nå har Qualcomm åpenbart bestemt å ta tilbake det tapte, blant annet ved å legge inn en funksjon kalt Extended Messaging Application Programming Interface (API). Med denne blir det mulig å utvikle applikasjoner som vil fungere som en del av Eudora og som kan omfatte funksjoner som filkomprimering, og -konvertering, innholdsanalyse og datasikkerhet. I tillegg kan man altså få tilgang til forskjellige e-post-servere på Internett fra ett og samme eksemplar av Eudora. En annen nyhet er at man kan bruke forskjellige skriftsnitt og -størrelser, farger og andre layout-funksjoner for å gi e-post-meldingene et utseende som man ellers er vanttil å finne i tekstbehandlingsdokumenter. Man kan også bruke “drag-and-drop” for på legge inn vedlegg eller for å jobbe med postbokser, meldinger eller store tekstmengder.
Ny og forbedret adressebokfunksjon og støtte for personlige brevhoder hører også med. Men den viktigste funksjonen, i følge Qualcomm, er muligheten til å filtrere meldinger slik at man til enhver tid bare mottar det man ønsker. Andre meldinger kan videresendes eller kastes.

Annonse