Annonse


Kommentar

Gro har for eksempel utnevnt landbruks- og fiskeriministre i fleng, men gjemt IT-Norge bort i små betydningsløse utvalg uten snev av politisk innflytelse.

En næring som sysselsetter mer enn 100.000 mennesker (mer enn alle bønder og fiskere tilsammen) er blitt stuet bort i et bøttekott i Gros regjeringstid.

Beklager Gro, IT-Norge vil ikke savne deg ett sekund. Derimot har faktisk tele- og dataindustrien visse forventninger til en mer ideologisk reflekterende XX-økonom fra Lierbakken.

Jagland har i hyppige skrifter prist Informasjonsteknologiens velsignelser. Så dersom ord i det hele tatt kan fange i de kretser, bør noe formidabelt skje. IT-politikken vil påvirke hele vårt samfunn i årene fremover. Det krever et helt annen politisk fokus enn i dag. Kanskje trenger det en minister.

Annonse