Annonse


Outsourcing for 100 mill.

-Avtalen skal inngås ved årsskiftet 1996/97, sier prosjektleder i Storebrand, Per Kr. Eggen til ukeavisa Telecom Revy. Avtalen innebærer en gradvis overtakelse av Storebrands nett som har en verdi på mellom 70 og 100 millioner kroner. Datakommunikasjon vil settes bort umiddelbart, mens telefoni settes bort i takt med avviklingen av monopolet på teletjenester.Avgjørelsen om outsourcing er tatt ut fra erkjennelsen av den raske utviklingen i tele og IT bransjen. -Vi trenger en tung partner som kan ligge i front med utvikling av nye tjenester sier Eggen. Storebrand ønsker en leverandør med helhetsperspektiv og har kontakt med syv mulige tilbydere.
Storebrand har sendt tilbudsforespørsel til NIT-IBM, Fellesdata, Statens Datasentral og Telenor, Tele 3, Telia og Global One. For monopoltypetjenester vil overtakelsen tidfestes i forhold til avmonopoliseringen.Med aktiv deltakelse i Storebrands langsiktige mål og strategier for IT, blir den nye partneren mer enn en vanlig leverandør.

Annonse