Annonse


Ny Internett-avis

Dagens Telecom er en IT-dagsavis med hovedvekt på data- og telekommunikasjon. Den utgis i samarbeid med Ukeavisa Telecom Revy.– Telecom Revy er den eneste ukentlige papiravis innen tele- og datakommunikasjon. Telecom Revy ble ukesavis for ett år siden. Nå syns vi det var på tide å komme med en dagsavis. Internett har gjort det mulig, sier ansv. redaktør for begge publikasjonene, Arne Joramo (47).– Vi har tro på kombinasjonen papir og nett. I Dagens Telecom bringer vi de kjappe nyhetene og en database med lange og grundige bakgrunnsartikler. I papirutgaven bringer vi reportasjer, produkttester m.m. som krever et høyere presentasjonsnivå, sier Joramo.

Lønnsom fra starten– Vi har solgt såpass med annonser på forhånd at vi går med positivt driftsresultat de tre første månedene selv om vi ikke selger for ett øre mer i perioden. Vi har før utgivelsen tegnet annonseavtaler for 1,5 millioner kroner. 25 annonsører har bestilt plass fra starten og betalt tildels gode priser. Vår sterke målretting mot det profesjonelle IT-miljøet er årsaken til det, sier adm. direktør Morten Kongrød i Nordisk Fagpresse a.s.Han legger til at dette er før betalte abonnement begynner å rulle fra nyåret og før stillingsannonse-satsingen starter. Dagens Telecom selges fra nyttår både som bedriftsabonnement og enkeltvis. Dagens Telecom ligger i forhandlinger med flere større som sannsynligvis vil resultere i flere tusen bedriftsabonnenter.

Pilotsatsing Nordisk Fagpresse a.s. som er et selskap i Benova-Gruppen overtok Ukeavisa Telecom Revy 1. mars i år.– Vi har klare ambisjoner om en nordisk satsing også for telecom-produktene. Dagens Telecom er i Benova-sammenheng gruppens første større satsing på Internett, men absolutt ikke den siste, sier adm. dir. i Benova-Gruppen Thorstein Berg.

Unikt design
Dagens Telecom har en rekke finesser som du sjelden ser på norske Internett-adresser. Blant annet kan du abonnere på en personlig avis med de nyhetskanaler du selv ønsker, og i den rekkefølge du ønsker. Dagens Telecom har data, Internett, mobil, teletjenester, politikk og teknologi og LAN (datanett) pluss et debattforum som oppdateres med minst 30 nye IT-nyheter hver dag.Dagens Telecom har innebygd en meget avansert og rask søkemaskin. Hele applikasjonen består av 27 databaser. Internett-adressen er enkel nok:

Annonse


Fakta om Dagens Telecom og utgiverne

Dagens TelecomAnsv. redaktør for Dagens Telecom er Arne Joramo (47), Han startet Ukeavisa Telecom Revy for vel ett år siden etter å ha drevet spesialpublikasjonen som månedsblad siden 15. januar 1992. Dagens Telecom har fra starten av seks redaksjonelle årsverk. I tillegg blir salgsstaben betydelig utvidet. Samlet beskjeftiger Dagens Telecom og Ukeavisa Telecom Revy 12 journalistiske årsverk (noen på frilansbasis) og tilsvarende mange selgere.

Nordisk Fagpresse a.s.Nordisk Fagpresse a.s. ledes av Morten Kongrød og er et 100 % eid Benova-selskap. Nordisk Fagpresse a.s. utgir foruten Dagens Telecom og Telecom Revy publikasjonene Fotografi, AudioVideo, På Kino, FilmMagasinet, Kunst for Alle, Kunst for Barn og to kjøpeguider i Norge. FilmMagasinet kommer nå også ut i Sverige. Flere nye produkter er under utvikling. Alt i januar vil forlaget lansere et nytt magasin. Selskapet har hatt meget sterk vekst i 1996.Morten Kongrød var tidligere forlagssjef i Hjemmet Mortensen.

Benova a.s.Selskapet ble grunnlagt for 11 år siden av hallingdølen Thorstein Berg. Han drev først Bergsjø Høyfjellshotell, men fattet etter hvert større interesse for hotell-info-produkter som fortsatt er en stor avdeling i Benova. I Benova finnes i dag en rekke selskaper og virksomheter. Bevisst satsing på målrettede nisjemedier er Benova spesialitet.Benova hadde i 1995 en omsetning på 115 millioner kroner og 13 millioner i overskudd etter skatt. I år blir omsetningen godt over 200 millioner kroner. Thorstein Berg eier 37% av aksjene i Benova, Tom Bergersen 37 prosent og Stormbull 26 prosent.
Spørsmål om dagens Telecom rettes til: Arne Joramo, tlf. 22 54 30 00Spørsmål om selskapene rettes til: Morten Kongrød, tlf. 22 54 30 00 Thorstein Berg, tlf. 22 59 75 80

Unikt teknisk system

Dagens Telecom er utviklet i et frame-basert system som krever Netscape 2.0+ eller Explorer 3.0 for å kunne utnyttes fullt ut. En spesiell finesse med Dagens Telecom er at navigasjonsverktøyene alltid er tilstede på samme sted uansett hvor i applikasjonen du befinner deg. En annen er muligheten for personlig avis. En tredje unike søkeverktøy. Dagens Telecom består av i alt 27 databaser. Søketiden er forutsatt topp linjekapasitet, 0,2 sekunder for å ta opp en ny informasjon. Det kan gjøres flere tusen oppslag i basen i sekundet. Dette sikrer oss rike skaleringsmuligheter langt ut over dagens beskjedne behov.

HexBaseInternett-publikasjoner kan utvikles enten i flatfilversjon eller databaseversjon. Dagens Telecom er utviklet som baseapplikasjon fra starten. Grunnsystemet heter HexBase og er utviklet av det tyske firmaet HexMac International. Vi kan nevne at både Aftonbladet, Bild Zeitung, Forbes, Computer Sweden og Expressen bruker systemet. De fleste av disse har foreløpig eldre versjoner enn Dagens Telecom som representerer «the state of the art» for HexBase.

Redaksjonelt systemDet redaksjonelle systemet som er utviklet for Dagens Telecom vil nå bli lansert på det internasjonale markedet av HexMac International. Det har alt vakt oppsikt på et par internasjonale messer. Systemet gjør det nesten helautomatisk å oppdatere linker, importere bilder, legge inn nye lydfiler m.m. Journalistene behøver ikke å forholde seg til html-koding overhodet, men legger inn sitt stoff i enkle og oversiktlige oppsett.I tillegg til dette er det utviklet et eget annonsehåndetringssystem og et abonnementssystem.

Leverandører
New Media Science ved Tor Karstensen har laget det grafiske designet og fungerte som rådgiver i startfasen. Baseprogrammeringen er utført av MediaHouse i Stockholm. Systemutvikling og systemimplementering er utført av Interface i Tromsø som nå er norsk representant for HexBase. Office line er dominerende aksjonær i Interface. Office line har fungert som prosjektkoordinator. Dagens Telecom distribueres via Telenor Online. Vi har også et markedssamarbeid med Telenor Online. Systemet kjøres på vår egen Apple Network Server som i første omgang driftes av Apple Norge, men Telenor Online vil etter hvert overta driften av serveren. Fordelen med egen server er at den kontinuerlige systemutviklingen som kreves for en slik publikasjon, kan foregå kontinuerlig online.
Mac-systemSom nevnt kjøres systemet på en AIX-basert Apple Network System. I redaksjonen er det nesten bare Mac-utstyr i alle varianter fra Mac 9500, 8500, 8200 ned til PowerBook for bruk i felten.

Vi takker!Dagens Telecom vil spesielt takke Interface i Tromsø og Media House i Stockholm som i de siste ukene har arbeidet dag og natt for å få applikasjonen ferdig. Fra bestilling til dagens resultat er det gått mindre enn en måned. Brukerne vil de første dagene finne noen få skjønnhetsfeil som vil bli rettet på i løpet av de kommende to ukene.

Nærmere opplysninger:Ansv. redaktør Arne Joramo tlf. 22 54 30 00Daglig leder: Espen Bergh Interface tlf. 77 61 04 90

Annonse


Annonse


Annonse