Annonse


Intergraph med «monopol»

I fjor omsatte Intergraph GIS programvare for 151.1 millioner US$. De øker stadig sin posisjon i verdensmarkedet innenfor geografiske informasjonssystemer (GIS). Analysefirmaet Dataquest spår at Windows NT GIS vil overgå Unix GIS innen år 2000. Windows NT-baserte produkter står for 86 prosent av siste års salg hos Intergraph Software Solutions (ISS).

Intergraph inngikk i 1993 en partneravtale med Microsoft for å kunne kombinere kontor- og tekniske applikasjoner på en maskin. – Intergraph har utnyttet Microsofts fremtidsvisjon med å skape Windows applikasjoner og vi applauderer, sier Bill Gates i en pressemelding fra Intergraph.

Vi antar at Intergraphs tilnærmede monopolsituasjon for Windows NT GIS er helt i tråd med Bill Gates egne planer for Microsofts produkter.

Annonse


Annonse


Annonse