Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IBM gir katastroferedning

Kontinuerlig drift med geografisk spredning av servere i cluster-moduler.

HAGEO (High Availability Geographical clustering) fra IBM gjør det mulig opprettholde driftsmiljøet selv om en av bedriftens geografiske lokasjoner settes ut av spill.

Maksimalt to geografiske lokasjoner kan inngå i HAGEO, med inntil 8 RS/6000 servere. Begge lokasjonene kan gjensidig overta driftsansvar for den andre over kortere eller lengre tidsrom.

Hvis driftsbruddet er bregrenset til en enkelt RS/6000 server, kan en annen lokal server overta driftsmiljøet.