Annonse


IBM gir katastroferedning

HAGEO (High Availability Geographical clustering) fra IBM gjør det mulig opprettholde driftsmiljøet selv om en av bedriftens geografiske lokasjoner settes ut av spill.

Maksimalt to geografiske lokasjoner kan inngå i HAGEO, med inntil 8 RS/6000 servere. Begge lokasjonene kan gjensidig overta driftsansvar for den andre over kortere eller lengre tidsrom.

Hvis driftsbruddet er bregrenset til en enkelt RS/6000 server, kan en annen lokal server overta driftsmiljøet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse