Annonse


D-dag for DT

Dette priser Deutsche Telecom til mellom 65 og 78 milliarder D-mark, noe som gjør selskapet til et av de mest verdifulle i Europa. Financial Times skriver i dag at 70 prosent av de nye aksjene vil bli solgt på det tyske markedet – det vil si omlag ti prosent mer enn det som ble antydet i det opprinnelige prospektet.

Det er ventet at Deutsche Telecom også vil plassere 15 prosent av aksjene på det amerikanske markedet og ti prosent til institusjonelle investorer i England.

Annonse