Hopp til navigasjon Hopp til innhold

E-post kveler IT-bransjen

Storselskapet Xerox oppfordrer bedrifter til å løfte opp røret og ringe oftere. Årsaken er at mengden av e-post kveler produktiviteten.

Internett e-post verden
I følge en ny undersøkelse som selskapet PersonnelZone har foretatt for Xerox, oppgir 77 prosent av lederne i IKT-bransjen internasjonalt at de synes det er lettere å nå fram til kunder, partnere, kolleger og forretningsfobindelse via e-post enn via telefon.

Mindre vedlegg

– Dette genererer et enormt antall e-post som krever unødig mye tid å administrere, spesielt sammenlignet med andre industrier som i større grad foretrekker telefon, sier direktør Bjørn Huseby i Xerox Global Services i en pressemelding.

Likevel er IT-bransjen bedre enn andre bransjen når det gjelder antallet bytes som sendes og mottas. Mens gjennomsnittet for næringslivet som helhet ligger på 35 prosent, utgjør IT-bransjens e-post med vedlegg bare 20 prosent av totalen.

I gjennomsnitt bruker imidlertid IT-lederne en og en halv time pr. dag på å skrive, sende og svare på e-post. Det utgjør 350 timer på årsbasis.

Kilde:
PersonellZone.com

Stikkord: internett, nettverk